De første fag  

Det faglige fundament for de første 100 år på Polyteknisk Læreanstalt

Foto: Tom Jersø

Da undervisningen begyndte på den Den Polytekniske Læreanstalt i 1829, for de 22 optagne studerende, var formålet at give de unge mennesker viden om matematik og eksperimentiel naturvidenskab, så de kunne tjene staten og "forestaa industrielle Anlæg". 

Grundfagene udgjorde i 1829: Fysik, Kemi, Maskinlære, Matematik, Geometrisk Tegnelære og Naturhistorie (Botanik, Mineralogi og Zoologi).  Senere kom også andre fag til som fx Bygnings fagene (vand- og vejbygning, bygningsstatik) fra 1857, Landmåling og nivellering (1857), Teknisk Hygiejne (1864), Opvarmning og ventilation (1864), Teknisk kemi (1867), Elektroteknik (1896), Materiallære (1896), Mikroskopi (1901), Bioteknisk kemi (1906), Fotokemi (1912) osv. Nye fag er blevet ved med at komme til og i dag udgør de et mangemasket system.

Første forsøg på at lave et undervisningsskema for Polyteknisk Læreanstalt 16/11 1829

 

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

8-9

Naturlærens mekaniske del (ved Ørsted)

9-10

Algebra og trigonometri

Opgave

gennemgang

10-11

Alm. kemi

11-12

Kemi

Krystallografi

Kemi

Krystallografi

 

 

 

12-15

 

 

Øvelse i geometrisk tegnelære og maskintegning (12-14)

Kemi øvelser (12-15)

 

Fysik øvelser (12-15)

(ved Ørsted)

 

 

15-18

Arbejde i værkstederne

18-19

Naturlærens kemiske del (ved Ørsted)

 

Ændringer til undervisningsplanen blev dog nødvendige allerede 22/10 1831, da erfaringer viste at der var brug for flere regler og mere opsyn med de studerendes og lærernes fremmøde især ved øvelserne.

Lærerne skulle fremover indlevere et detaljeret program for forelæsningsrækken, samt føre protokol med angivelse af forelæsningens indhold, antal studerende samt præcise klokkeslæt for undervisningsstart. Øvelser blev desuden gjort obligatoriske for de studerende, og fravær skulle undskyldes mundtligt dagen før, eller skriftligt samme dag.

Undtagen værkstedsøvelserne, som måtte droppes, da de studerende var pressede af forelæsninger og andre øvelser.