Kilder til DTU's historie

DTU's og danske ingeniørers historie har været dokumenteret og undersøgt fra flere forskellige vinkler gennem tiden. Her på siden er samlet den vigtigste litteratur med relation til DTU's historie

 

 • Kulturarvsanalyse - en udredning af de bærende historiske arkitektur- og planlægningsprincipper på DTU Lyngby Campus
  SUBSTRATA for DTU CAS, 2023
 • Den danske ingeniørs historie 1850-1920

  Henrik Harnow, 1998

   

 • Fra teknisk selskab til studenterpolitisk interesseorganisation, Polyteknisk Forening 1846-1996

  Peter Frandsen og Henrik Harnow, 1996

   

 • Danske civil – og akademiingeniører 1992 

  Dansk Ingeniørforening 1992

   

 • DTH, Polyteknisk undervisning og forskning i det 20. årh.

  red. Inge Berg Hansen, 1979

 • Dansk Civil- og Akademiingeniørstat 1971

  Dansk Ingeniørforening og Krak 1971

   

 • Fra Skidenstræde til H.C. ørsted Instituttet, 

  Hans H. Kjølsen, 1965

   

 • Dansk Civilingeniørstat 1955, 

  Dansk Ingeniørforening 1956

   

 • Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole fylder 125 år,

  red. A.H.M. Andreasen, 1954

 • Dansk Civilingeniørstat 1942, 

  red. Aage Hannover, 1942

 • Biografiske oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater 1829-1929, 

  red.R. Jespersen, 1930

 • Den polytekniske Læreanstalt 1829-1929,

  J.T. Lundbye, 1929

 • Statistiske Oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater, samt Fortegnelse over dens Direktører og Lærere, 1829 – 1902, 

  red. J.J. Voigt, 1903

 • Årsberetninger om den polytekniske Læreanstalt, for årene 1883 -1993 

 • Den polytekniske Læreanstalts første halvhundrede Aar 1829-1879, 

  Adolph Steen, 1879

 • Den polytechniske Læreanstalt 1829 – 1869, C. G.Hummel, 1869

 • Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitet,  gældende for årene 1864 – 1948

 • Akademiske Tidender eller Samling af Efterretninger vedkommende Københavns Universitet, Sorø Akademi og de lærde Stole, Hannibal Selmer, 1833, (e-bog) 
 • Hamskifte, Henrik Pontoppidan, 1936
 • Dansk Ingeniørforening gennem 50 Aar, 1892-1942, Dansk Ingeniørforening 1942
 • Dansk Ingeniørvirke i udlandet, Jørgen Ullidtz, 1944
 • Dansk Teknik gennem Hundrede Aar, Povl Vinding, 1939
 • DTU Campus, 1829-2029, DTU∙BYG, 2004