Forside

Stemninger og billeder fra DTH i 1970’erne

Det første billede viser bygninger på Lundtofte flyveplads, hvor sidste svævefly lettede og landede 13. september 1959. Kort efter påbegyndtes byggeriet af Danmarks Tekniske Højskole. Men hvorfor kom det egentlig til at ligge i Lundtofte? Læs mere her

Den oversete fest i en nybygget sportshal

Hallen dannede rammen om den store indvielsesfest for det nybyggede DTH d. 17. maj 1974. Både Dronningen, Prins Henrik og mange mange flere deltog. Men i juninummeret af DTH-avisen Sletten, kunne man læse rektor Knuth-Wintherfeldts beklagelse over, at begivenheden nærmest ikke var blevet nævnt i pressen. Årsagen var en bølge af strejker, som skyllende ind over landet maj 1974. Læs desuden arkitekten Nils Koppels svar på spørgsmål til byggeriet her.

 

Bilen, det centrale

Under overskriften Derfor er vi ikke tilfredse med DTH-byggeriet i Sletten 1974,  beklager nogle studerende sig over afstanden mellem bygningerne. De forklarer, at mange kommer til DTH i bil blot for at kunne befordre sig på Højskolens areal. Og at man har prioriteret parkeringspladser højere end korte afstande mellem bygningerne. Og hvorfor er centrum for DTH egentlig en p-plads, avenuen?  

 

 

 

Den kombinerede effekt var ikke kendt, før
Den kombinerede effekt var ikke kendt, før

Stud.polyt. i 1970'erne

De ingeniørstuderende på Lundtoftesletten boksede i 70'erne med flere udfordringer udover afstanden mellem bygningerne, fx. ensomhed og studiemiljøet. Rektor Knuth erkendte åbent i interview, at Studenternes ensomhed – vort største problem. PF mente, at det bl.a. skyldtes modulsystemets indførsel, som betød en meget tidlig opsplitning af de studerende, og vanskeliggjorde kontakten til ens studiekammerater. Der blev talt åbent om det kolde, sterile og triste miljø. Læs nogle nedslag i tidens udfordringer her.  

 

De manglende piger

At rekruttere kvinder til ingeniørstudiet har altid været en udfordring. I rusbogen 1977 begrundes problematikken på DTH således; "den mandsskabte upersonlighed, saglighed og de kolde, grå omgivelser er i højsædet. Ingen taler om følelser eller private forhold, det mest almindelige samtaleemne er de biler, som holder på parkeringspladsen." Læs lidt mere her

For eller imod forelæsning

Debatten gik i 70'erne for og imod forelæsninger. Argument fra Rusbogen 77 lød således: "Man er afskåret fra at bruge forelæseren eller hinanden, man isoleres i forelæsningen, og i jagten på den næste eksamen. Isolationen forstærkes af undervisningens indhold, den ensidighed hvormed undervisningen kun beskæftiger sig med de naturvidenskabelige problemer i teknikken gør, at der egentlig ikke er så meget at snakke om – det er trods alt svært at hidse sig op over Newtons anden lov"

Månedens genstand

Kryolit med siderit ivitut. Blev brudt fra Ivittuut i Sydgrønland fra 1854 til 1962 og anvendt som katalysator ved fremstilling af aluminium. Udskibning af kryolitmalm stoppede i 1987.

 

Gå på opdagelse i historien

Følg med på Teknolgihistorie DTU's 

kanal https://www.youtube.com/channel/UC6fQaqUm_rhDgrYjHR9ps3A

 

Fotograf: Ehrhorn & Hummerston
Check out course information and objectives here:

DTU's historie og dens samling skal ud på campus, så den kan være til inspiration og synligøre ingeniørernes virke, se hvordan her:

 

 

Over 5000 genstande, fotografier, bøger og andre arkivalier fra DTU's historie