TEKNOLOGIHISTORIE DTU

Velkommen til DTU's historiske afdeling og samling. Vi indsamler DTU’s kulturarv og formidler viden om mennesker, teknologi og samfund. Her på siden kan du gå på opdagelse i DTU’s snart 200 år lange historie og finde udstillinger, rundvisninger og kurser.

DTU's historiske afdeling og samling

TEMA: DTU i 70'erne

1970'erne var tiden for ungdomsoprør, arbejdsløshed, oliekrise og rødstrømpebevægelsen. Ungdommen vendte ryggen til traditionelle sociale og kulturelle normer til fordel for mere frisind og nytænkning. På DTU var de studerende også på barrikaderne og forlangte studenterpolitik og kritisk stillingtagen til "systemet".

Læs mere om DTU i 70'erne
Studiemiljøet på DTU i 1970'erne
Teknologihistorie DTU - DTU's historiske samling

Undervisning i 2024

Teknologihistorie DTU underviser sommerkurset Knowledge Creation and Circulation og efterårskurset History of Technology for studerende på DTU. Begge kurser beskæftiger sig med samspillet mellem teknologi, mennesker og samfund og introducerer metoder fra  humanistiske fag, som historie, filosofi og sociologi, i en ingeniør-faglig kontekst.

DTU-studerende har også mulighed for at søge om et specialkursus eller skrive deres bacheloropgave ved Teknologihistorie DTU.