Laboratorier

Da DTU endnu havde navnet Den polytekniske læreanstalt var forskningen organiseret i laboratorier  

Elektroteknisk maskinhal
Maskinsalen i Elektroteknisk laboratorium på Sølvtorvet cirka år 1924

Kemisk laboratorium var det første laboratorium på Den polytekniske læreanstalt. Det havde rod i universitetets kemiske laboratorium, og blev derfor også brugt til begge institutioners kemiundervisning i en årrække. Laboratoriet var tilbage i 1778 blevet oprettet i et drivhus i Botanisk Have og senere omkring 1823 på foranledning af Ørsted flyttet til dennes professorbolig, eller snarere til en staldbygning i gården til Ørsteds professorbolig i Studiestræde.

Det næste laboratorium var det fysiske, som kom langt senere. Der er uklarhed om hvornår Fysisk Laboratorium eller Det fysiske Laboratorium som sådant blev oprettet. Fysiker Christian Christiansen indførte fysiske øvelser for de studerende i 1883 og i forbindelse med det, blev der i 1890 oprettet et "fysisk Øvelseslaboratorium"  i tre rum i kælderen i de nye bygninger på Sølvtorvet. Det fysiske laboratorium omtales ved dette navn i årsberetningen 1902-03. Heri står at der er brug for udvidelse. Det må derfor formodes at Fysisk Laboratorium var det laboratorium der varetog de praktiske fysiske øvelser for studerende, at laboratoriet i første omgang benyttede instrumenter fra Fysisk Samling, men at det senere fik selvstændig status. I 1921 blev Det Fysiske Laboratorium del i to dele: Fysisk Laboratorium I og Fysisk Laboratorium II. Fysisk Laboratorium II tog i 1939 navneforandring til Laboratoriet for Tekniske Fysik.  I 1962/63 blev Den Fysiske Samling til et nyt Fysisk Laboratorium II.

Læs om andre laboratorier på læreanstalten her på siden.