Om Teknologihistorie DTU

Teknologihistorie DTU - DTU's historiske afdeling og samling

Velkommen til DTU's historiske afdeling og samling. Vi forbinder DTU's fortid, nutid og fremtid  gennem tre primære aktiviteter: 

  • Vi indsamler og formidler DTU's kulturarv
  • Vi undersøger DTU's universitets- og teknologihistorie
  • Vi underviser DTU's studerende

I vores arbejde samarbejder vi bredt med aktører inden og uden for DTU og skaber samfundsrelevante samtaler om mennesker, viden og teknologi.

Afdelingen blev oprettet på DTU i 1993 med et ønske om at bruge historien til at belyse nutidens problemer og samspillet mellem teknologi og samfund. Afdelingen er i dag placeret under DTU Fysik.

"Vi tror på, at historien styrker samhørighed, faglighed og identitet, fordi den naturligt genererer nysgerrighed, refleksion og samtaler."
Teknologihistorie dtu formidlingsstrategien dtu roots

Formidling

Teknologihistorie DTU formidler samspillet mellem mennesker, viden og teknologi for at styrke den faglige identitet blandt de ingeniørstuderende på DTU og for at udbrede viden om teknologi og samfund til børn, unge og den brede offentlighed. Vi følger formidlingsstrategien DTU ROOTS, som udstikker en retning for, hvordan Teknologihistorie frem mod 2030 vil formidle DTU’s historiske samling og teknologi- og videnshistorie i samarbejde med bl.a. DTU’s forskere. Strategien er udviklet på baggrund af DTU’s fælles strategi 2020-2025 – Teknologi for mennesker samt Strategisk Campusplan for DTU Lyngby Campus. 

DTU's historiske samling

Vi har ansvaret for at indsamle, registrere og bevare DTU’s kultur og historie. DTU’s store historiske samling findes fysisk på Lyngby campus og udstilles løbende, både lokalt og rundt om i landet i samarbejde med andre kultur– og vidensinstitutioner. Vi arbejder ud fra praksis defineret af Kulturstyrelsen og ICOM og bruger også samlingen til undervisning og forskning. Samlingsdatabasen er tilgængelig online. Teknologihistorie DTU er aktivt medlem af ICOM, UNIVERSEUM og SLA.

Viden

Vi undersøger kontinuerligt DTU’s historie og formidler dette i forsknings- og populærvidenskabelige artikler, ved konferencer, foredrag mv. Vores arbejde ligger inden for historie og science and technology studies og koncentrerer sig hovedsageligt om emner med relevans for det teknisk akademiske vidensområde i Danmark de seneste 200 år, og særligt Danmarks Tekniske Universitet.

Kurser og vejledning

Teknologihistorie DTU er ansvarlig for kurser i teknologihistorie og vidensteori, som udbydes på engelsk på Lyngby campus i efteråret og om sommeren - læs mere herDerudover tilbyder vi specialkurser til kandidater og ph.d.-studerende og vejleder opgaver på bachelorniveau inden for historiske og videnskabsteoretiske emner.

Teknologihistorie DTU ledes af Laila Zwisler, som er uddannet fysiker og historiker med en baggrund i museumsverdenen.