DTU's Navn og Logo

DTU's navne og logoer
DTU har skiftet navn og logo flere gange, siden Den polytekniske læreanstalt blev grundlagt i 1829. Seglet fra 1929 bruges stadig i dag.
Danmarks Tekniske Universitet, DTU, blev grundlagt under navnet Den polytekniske læreanstalt i 1829 som del af det Filosofiske Fakultet ved Københavns Universitet. 
Navnet var til dels inspireret af det franske École Polytechnique, og Den polytekniske læreanstalt var blandt de 10 første polytekniske uddannelsesinstitutioner i Europa, hvor man kunne få en generaliseret praktisk og videnskabelig uddannelse med undervisningen inden for flere, grundlæggende tekniske discipliner. 

I 1933 skiftede navnet til  Den polytekniske læreanstalt - Danmarks Tekniske Højskole (DTH) og igen i 1994 til Den polytekniske læreanstalt - Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i anledning af den nye status som selvejende, monofakultært universitet. 

Segl og logo

Den Polytekniske Læreanstalt fik sit første segl i 1929 og siden er der kommet nyere versioner til. 

I anledning af 100-års-jubilæet skænkede Dansk Ingeniørforening Den Polytekniske Læreanstalt en signet. 100 år efter dens grundlæggelse fik Læreanstalten således et segl. Seglet symboliserer de klassiske fire studieretninger samlet om Danmarks rigsvåben. De fire klassiske retninger var de oprindelige fag: Kemi, Maskinteknik, Bygningskunst samt Elektroteknik.

Formanden for Ingeniørforeningen udtalte ved overrækkelsen i 1929: ”Vi forventer at Læreanstaltens Ledelse mange Gange maa anbringe dette Segl under kloge Dokumenter og under Beviser for veludført Arbejde af dets Elever”. Seglet blev udført af Hofgørtlermester Dalhoff efter tegning af arkitekt H.G. Skovgaard.  

Der findes forskellige logoer baseret på det gamle segl fra 1929. Logoet blev endeligt udskiftet i forbindelse med navneskiftet i 1994 til Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

Læs artiklen om DTU's nye design og logo i universitetets blad Sletten fra d. 13. september 1994 her.

De tre figurer symboliserer de tre løver i våbenskjoldet, og ”7-tallet” symboliserer våbenskjoldet. I 2000 forsvandt 7-tallet fra logoet.