Kandidater 1832

De første kandidater

I januar 1832 blev de første seks studerende færdige på Den Polytekniske Læreanstalt. De tog alle kandidateksamen i Anvendt Naturvidenskab, hvor det faglige fokus var på kemi. Én enkelt af dem blev også blev kandidat i Mekanik. Maskinlære og teknik hørte hjemme på Mekaniklinien.

Den allerførste kandidat, Peder Dorph Broager, blev lærer og gjorde ikke meget væsen af sig indenfor industrien. Men den anden kandidat, Carl Adolph Feilberg, startede firmaet Falkonergaardens Fabriker, hvor han producerede lys og sæbe.

Karrieren for de næste kandidater tog forskellige veje. Der var en forpagter af en gård, en inspektør på mineralvandsfabrikken Rosenborg Brøndanstalt, en fremtrædende jernbanemand og endelig den senere professor i mekanisk teknologi på Læreanstalten Julius Wilkens. Han tog både graden i Anvendt Naturvidenskab og i Mekanik på én gang.

 

Læs mere:

De første kvinder bliver ingeniører