Rusbogen

Håndbog for studenter bliver til Rusbog for polyteknikere

Initiativet til Håndbog for studenter kom fra studenterforeningen Studenterhjemmet i København, stiftet marts 1892 for at skabe et hjemsted for de kristelige interesser blandt alle studerende. 

Studenterhjemmet lancerede håndbogen i 1893, men fra 1919 overgik udgivelsen til Studenterrådet. Studenterrådet var blevet oprettet ved Københavns universitet 1911 for at tilgodese studenternes ønske om større indflydelse på udformningen af uddannelserne. 

Formålet med Håndbogen for studenter, var grundlæggende at tjene som vejledning for den, der skulle påbegynde et studium, og som man kan læse i eksemplerne her til venstre på siden, har krav, forventninger og interesser og dermed også indholdet i håndbøgerne ændret sig markant gennem tiden.

Bøgerne bliver med tiden målrettet de enkelte uddannelser, og for de ingeniørstuderende overtager Polyteknisk Forening udgivelsen af Rusbøgerne.  At rusbøgerne nu udgives af de studerende selv betyder samtidig også en kraftig stigning i sideantal, og de vil derfor kun være eksemplificeret ved uddrag.