Undervisningsmateriale

Teknologihistorie DTU - DTU's historiske afdeling og samling

Nedenfor kan du finde undervisningsmateriale og komplette undervisningsforløb inden for teknologihistorie og tværfaglige kombinationer af naturvidenskab, samfundsfag og historie. Forløbene er udviklet i samarbejde med eksterne fagfolk og formidlere. 

Undervisningsmaterialet kan med fordel suppleres af vores historier eller med et foredrag / rundvisning.  

Kommentarer, ændringsforslag eller rettelser kan sendes til historie@dtu.dk  

Flow Injection Analysis

Kemi-historie og virtuelt laboratorium

Et omfattende undervisningsforløb og virtuelt laboratorium, som kan bruges i fagene kemi, bioteknologi, historie, samfundsfag og teknologihistorie. Her præsenteres den analytiske kemi i sin historiske kontekst, og FIA-metoden konkretiseres gennem cases om bl.a. koffein, blodprøver, malariamedicin og rollespil om p-pillen. Gennem FIA arbejder eleverne med sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske og fysiske egenskaber. Hvis materialet bruges sammen med historiedelen, udfoldes kemiens samspil med mennesker, samfund og teknologi. 

Aluminium           

Et moderne vidunder?                     

Vores brug af materialer er et helt centralt tema i det 20. århundredes teknologihistorie. Dette undervisningsmateriale egner sig særligt til idéhistorie på HTX. Her fortælles historien om aluminium fra H.C. Ørsteds metalklump i 1825 til den eksplosive vækst i forbruget efter årtusindeskiftet og den aktuelle forskning i materialet. Undervejs suppleres historien med teoretiske perspektiver på materialehistorie og en række øvelser.

Tilgange til teknologihistorie

En introduktion til faget og dets metode

Tilgange til teknologihistorie er et kompendie til elever på gymnasieniveau. Teknologihistorie kan skrives på mange forskellige måde. Det er jo bare historieskrivning, der på en eller anden måde handler om teknologi. I dette kompendie reflekterer eleverne over, hvad faget teknologihistorie egentlig er. De introduceres for fagets metode og centrale begreber trænes gennem øvelser i at tænke analytisk og kildekritisk.