Lundtoftesletten

DTU’s nye bygninger (dengang Danmarks Tekniske Højskole) på Lundtoftesletten blev indviet i 1974. Men ideen til udflytningen tog fart mange år før. Allerede i 1954, tre år efter indvielsen af Østervoldkomplekset i København, blev der fremlagt nye udvidelsesplaner. Det stod nemlig hurtigt klart, at den eneste mulighed for at udvide betydeligt var at flytte DTU uden for København.

I 1958-59 blev Lundtoftearealet erhvervet på foranledning af Anker Engelund (rektor fra 1941-1959), men det var under rektor Eggert Knuth-Winterfeldt, at hele udflytningen blev gennemført.

Grundstene til de nye bygninger blev lagt i 1960, og i 1962 budgetterede man med en samlet byggesum på 500 mio. kr. Ved byggeriets afslutning var der i alt blevet bebygget 238.983 m2 over jorden, og det kom til at koste 529 mio. kr. omregnet til 1962-kroner.

Eva og Nils Koppel var hovedarkitekter. De projekterede fra starten med, at byggeriet skulle tage udgangspunkt i professorernes ønsker, men da det blev alt for omfattende, fik man projektet ændret til et mere enkelt byggeri, bestående af 4 kvandranter, med udgangspunkt i de daværende 4 studieretninger.  

Landskabsarkitekterne Edith og Ole Nørgaard udtænkte planer for de omkringliggende områder, og de foreslog at man skulle betragte campus, som en lysning i skoven med en bred avenue, som den gennemgående akse i midten.   

Læs mere om byggeriet af Danmarks Tekniske Højskole på Lundtoftesletten i Det nye DTH & DIA 


  Danmarks Tekniske Højskole bygges på Lundtoftesletten.

 

 

Indgangen til DTU's administrations- og biblioteksbygning 101 med den store skulpturelle trappe.

Studerende ved Robert Jacobsens skulpturer i haven ved bygning 101s kantine i 2012. (Foto: Vibeke Hempler)