Polyteknisk forening

Den polytekniske Forening holdt sit første indledende møde ved juletid 1845, hvor en gruppe studerende ved læreanstalten og Københavns Universitet var samlet. Den officielle stiftelsesdato var den 2. januar 1846. 

Fra begyndelsen var foreningen nært knyttet til Den polytekniske Læreanstalt, og det var hovedsagligt en forening for studerende ved læreanstalten. Det fremgår også af de første udkast til foreningens love, der fastslog, at "Selskabets Formaal er i Reglen naturvidenskabeligt og mathematiskt", og at "Enhver, der studerer Naturvidenskaberne eller Mathematik kan være Medlem af Selskabet."

For at blive optaget skulle man foreslås af et medlem, og bestyrelsen skulle derefter godkende optagelsen.

Den drivende kraft i opstartsfasen var den unge nordmand Hans Anton Rosing (1827-1867), som studerede ved Polyteknisk Læreanstalt.

Billedet forestiller rektor P.O. Pedersen og PF's bestyrelse.

-------------------------------------------------------- 

For yderligere læsning: Peter Frandsen og Henrik Harnow, "Fra teknisk selskab til studenterpolitisk interesseorganisation - Polyteknisk Forening 1846-1996", 1996

Polyteknisk Forenings hjemmeside