Ingeniørforeningen

Dansk Ingeniørforening (DIF) blev oprettet i 1892 og var en sammenslutning af kandidater fra Den Polytekniske Læreanstalt, officersskolen og udenlandske tekniske højskoler.

En af årsagerne til etablering af foreningen, var at styrke ingeniørernes image og anerkendelse. Siden læreanstaltens oprettelse havde ingeniørerne været anset for at være belæste og forfinede, uden tilstrækkelige praktiske kompetencer.

Ved at samspil af generel teknologisk vækst og DIFs kampagne, lykkedes det øjensynligt at rette op på dette image. Særligt kan fremhæves 1930'erne og 40'erne, hvor de mange store brobyggerier, gjorde ingeniøren til en helt. 

DIF fusionerede i 1995 med Ingeniør sammenslutningen og blev til Ingeniørforeningen i Danmark, IDA.

Billedet er taget ved foreningens 50 års jubilæum i 1942.