Indsamling af DTU's kulturarv

 

Teknologihistorie DTU indsamler materiale, der belyser DTU og ingeniørens rolle i samfundet gennem tiden.

Typisk kan det dreje sig om apparater, instrumenter, bøger, laboratoriejournaler, fotografier og andet, der afspejler forskning, undervisning og forbindelser til det omgivne samfund og industrien. 

Vi indsamler genstande, der har været anvendt i typisk laboratoriearbejde og undervisning. Det kan være standardinstrumenter og fotografier fra laboratorier, af maskiner og af de mennesker, der arbejdede i laboratorierne og med maskinerne.  

Artikler, manualer og forsøgsrapporter indsamler vi ligeledes. De giver et vigtigt indblik i hvorledes instrumentet anvendtes, hvordan det var tænkt anvendt og hvilken rolle det kom til at spille i et specifikt forsøg eller i en dagligdag på laboratoriet.

Vores samling af specialbyggede genstande er af lige så stor, hvis ikke af større interesse end fabriksproducerede instrumenter, da de ofte er et direkte udtryk for de tanker og det samarbejde, der var mellem forskerens behov og værkstedets håndværkere.

Ved at studere genstandene forsøger vi at komme nærmere og dokumentere udviklingen fra idé til færdigt apparat, en ny teori eller ny forståelse.

Læs mere om kritier for indsamling og kassation her:

Indsamlingspolitik

Kassationspolitik