Tekstilforskning

I 1944 blev der oprettet en tekstillinje på Danmarks Tekniske Højskole med det formål at udvikle og effektivisere den danske tekstilproduktion. Instituttet blev til i et samarbejde mellem Polyteknisk Læreanstalt, Akademiet, Textilfabrikantforeningen, Beklædningsindustriens Sammenslutning, Danmarks textiltekniske Forening og Industrirådet.

Efter Anden Verdenskrig skulle den danske tekstilindustri effektiviseres og automatiseres. For tekstilingeniørerne var fokus på de maskiner som producerer og påvirker tekstil, fx: hvordan slides tekstil i vaskemaskinen, hvordan opfører hør sig under forskellige påvirkninger og hvordan kan man præcist bestemme ulds vandindhold?

Afdelingen for Textilteknik, der før hed Dansk Textilforskningsinstitut, eksisterede et halvt århundrede og i den periode blev der forsket i tekstilers kvalitet, vaskbarhed og krølægthed.

I prøvningslaboratoriet på Afdelingen var en stor samling af apparater og instrumenter, der kunne bestemme slitagen på tekstil, udregne kilopriser og meget mere. I dag findes en stor del af denne samling i DTU's historiske samling og kan søges online i DTU's Historie- og samlingsdatabase.

På Afdelingen for Textilteknik vægtede man de praktiske aspekter af faget højt. De studerende skulle ikke bare læse om de forskellige tekstiler, væve - og spindeteknikker, men også se og røre ved de forskellige materialer. I undervisningen blev der også brugt historiske genstande, så som kardeboller og skytter til væve, for at vise hvordan tekstil er blevet produceret til forskellige tider. 

Læs mere om tekstilforskning på Danmarks Tekniske Højskole her.

 

Eksempler på genstande fra samlingen:

Apparat til måling af ulds vandindhold. Beholderen med uldprøven påsættes ventilatoren, og vandet i prøven fordamper. Derefter sammenlignes uldets vægt med dets vægt inden manøvren. Dermed bestemmes uldprøvens vandindhold. På den måde bestemmes tørvægten og dermed kiloprisen.

Standard for stofs krølægthed. Ved at sammenligne stofprøven med plancherne kan stoffets krølægthed bestemmes.

Se alt materiale fra tekstilforskning på DTU i DTU's historiske samling her