S.M. Jørgensens kemiske forbindelser

Den fremragende, flittige og grundige eksperimentalkemiker Sophus Mads Jørgensen (1837-1914) efterlod sig en samling af mere end 600 glas med farvestrålende koordinationsforbindelser. Samlingen er bevaret på Danmarks Tekniske Universitet. Der er tale om kemiske forbindelser af især overgangsmetaller, hvor det centrale metalatom er omgivet af et antal koordinerende molekyler eller ioner, liganderne.

 

Her et udvalg af S.M. Jørgensens samling af uorganiske koordinationsforbindelser, bevaret i DTU historiske samling.

Gennem mere end 40 år var S.M. Jørgensen den ledende kemiker på Den Polytekniske Læreanstalt. Han vandt international anerkendelse for sit eksperimentelle arbejde og var en af de førende kemikere på sin tid. Han blev indstillet til Nobelprisen i kemi i 1907, men fik den ikke. 


Den komplekse kemi

S.M. Jørgensen beskæftigede sig både med organisk og uorganisk kemi og han blev især kendt for sin indsats indenfor uorganiske kompleksforbindelser. 

Han gik ind for teorien om at komplekse forbindelser var opbygget af kæder. Da den yngre schweiziske kemiker Alfred Werner (1866-1919) foreslog en tredimensionel model for strukturen, mødte Werner kritik fra Jørgensen for manglende empiriske beviser. Men efterhånden blev Werners koordinationsteori understøttet af talrige forsøgsresultater og kædemodellen gled ud. Werner fik Nobelprisen i 1913.

Læs mere her om S.M. Jørgensen - den grundige kemiker