Kilder

Hvis man gerne vil vide mere eller grave videre i DTU’s historie, kan man evt. bruge nedenstående kilder:

Årsberetninger om den polytekniske Læreanstalt, for årene 1883 -1993  

Den polytechniske Læreanstalt 1829 – 1869, C. G. Hummel, 1869

Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitet,  gældende for årene 1864 – 1948

Den polytekniske Læreanstalts første halvhundrede Aar 1829-1879, Adolph Steen, 1879

Statistiske Oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater, samt Fortegnelse over dens Direktører og Lærere, 1829 – 1902, red. af J.J. Voigt, 1903

Biografiske oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater 1829-1929, red. R. Jespersen, 1930

Dansk Civilingeniørstat 1942, red. af Aage Hannover, 1942

Dansk Civilingeniørstat 1955, Dansk Ingeniørforening 1956

Dansk Civil- og Akademiingeniørstat 1971, Dansk Ingeniørforening og Krak 1971

Danske civil – og akademiingeniører 1992, Dansk Ingeniørforening 1992

Den polytekniske Læreanstalt 1829-1929, J. T. Lundbye, 1929

Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole fylder 125 år, red. A.H.M. Andreasen, 1954

DTH, Polyteknisk undervisning og forskning i det 20. årh., red. Inge Berg Hansen

Akademiske Tidender eller Samling af Efterretninger vedkommende Københavns Universitet, Sorø Akademi og de lærde Stole, Hannibal Selmer, 1833, (e-bog)  

Hamskifte, Henrik Pontoppidan, 1936

Den danske ingeniørs historie 1850-1920, Henrik Harnow, 1998

Dansk Ingeniørforening gennem 50 Aar, 1892-1942, Dansk Ingeniørforening 1942

Fra Skidenstræde til H.C. ørsted Instituttet, Hans H. Kjølsen, 1965

Dansk Ingeniørvirke i udlandet, Jørgen Ullidtz, 1944

Dansk Teknik gennem Hundrede Aar, Povl Vinding, 1939

Dansk Biografisk Leksikon, bd. 1-16, Gyldendal, 1939

Dansk Biografisk Leksikon, bd. 1-16, Gyldendal, 1980-83

DTU Campus, 1829-2029, DTU∙BYG, 2004

Fra teknisk selskab til studenterpolitisk interesseorganisation, Polyteknisk Forening 1846-1996, Peter Frandsen og Henrik Harnow, 1996