Om Teknologihistorie DTU

Teknologhistorie blev oprettet i 1993 på det der dengang hed DTH, og er idag en gruppe under DTU Fysik.

I 1993 kunne man læse følgende i det interne DTH-blad "Sletten" om begrundelsen for oprettelsen:

"For første gang siden oprettelsen af Den Polytekniske Læreanstalt i 1829 får DTH nu et kursus i teknologihistorie. Kurset starter til februar. Det ledes af docent Tom Rallis, Institut for Veje, Trafik og Byplan, og gennemføres i samarbejde med Danmarks Tekniske Museum. Formålet med kurset er ikke bare at fortælle teknologihistorie, men også, gennem historien, at belyse nutidige problemer og samspillet mellem videnskab, teknologi og samfund. Blandt de mange eksempler på dette samspil har kursusarrangørerne til forårets undervisning valgt dampmaskinens udvikling og tidlige historie (1750-1850) i dansk industri og transport. Oprettelsen af kurset er opfyldelsen af et længe næret ønske, også hos rektor Hans Peter Jensen (der har sørget for en vis ekstern økonomisk støtte til kurset) om at få teknologihistorieundervisning på DTH. Samarbejdet med Danmarks Tekniske Museum betyder, at de øvelser, der er på kurset, holdes på museet i Helsingør, og at historikeren, museumsinspektør Flemming Steen Nielsen fra museet er blandt kursuslærerne. Kurset er placeret på 3.­ 7. semester og har plads til maksimalt 25 studerende."

Meget er sket siden da, og foruden undervisning i teknologihistorie indsamler Teknologhistorie idag DTU's kulturarv, undersøger DTU’s historie og formidler det historiske DTU, både ved oversigts- og dybdegående studier, Vi indsamler genstande, billeder, film, software, bøger og arkivalier og bevarer dem og deres historie for eftertiden. Den historiske samling bruges til undervisning, forskning og udstillinger. 

Se her vores indsamlingspolitik og kassationspolitik.