Tiden før 1829

 

Kongemagten havde fra midten af 1700-tallet ambitioner om, at naturvidenskaberne skulle bidrage til landets økonomi. Men forsøg på at styrke naturvidenskaberne på Københavns Universitet lykkedes ikke med det samme. H.C. Ørsted stillede forskellige forslag i den retning i begyndelsen af 1800-tallet, men de blev ikke accepteret.

 

 

H.C. Ørsted C.F.Ursin

 

Men i 1827 stillede professor G.F. Ursin fra Kunstakademiet forslag om at oprette en praktisk orienteret teknisk håndværkerskole.

H.C. Ørsted blev formand for den komité, der skulle vurdere G.F. Ursins forslag.

Her så han sin chance for at skabe et centrum for naturvidenskaben i Danmark. Komitéen anbefalede en teknisk uddannelsesinstitution, der skulle være videnskabeligt funderet.

Grundlaget for oprettelsen af Den Polytekniske Læreanstalt var hermed lagt. 

Læs mere om baggrunden for oprettelsen af DTU.