Herre i eget hus 2001 -

Den danske regering havde i en lang periode arbejdet på at liberalisere statsinsitutionerne. Turen kom i begyndelsen af det 21. århundrede til universiteterne. Med virkning fra år 2000 fik offentlige institutioner mulighed for at kapitalisere på deres forskning gennem patenter og aktier.


DTU-loven fra 2001 gjorde Danmarks Tekniske Universitet til selvejende universitet. Universitetet fik ny struktur med ekstern bestyrelse, ejerskab over bygninger og ansatte ledere. Der var tale om en fundamental nytænkning af universitetets struktur. Hovedtankerne blev i 2004 overført til de øvrige danske universiteter.

I 2007 fusionerede DTU med Forskningscenter Risø, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Fødevareforskning og Danmarks TransportForskning og blev herved styrket betydeligt som teknisk eliteuniversitet.

DTU satte sig ambitiøse strategiske mål efter at have fået selveje, blandt andet om at blive mellem de ti bedste europæiske tekniske universiteter. I 2008 var DTU tredje højst rangerende i Europa på Times Higher Education´s Top 20 over ingeniørvidenskabelige institutioner.

Læs mere om perioden 2001-