DTH åbner op 1980 - 2000

Tiden fra 1980-2000 var præget af en stor interesse for miljø og energi. Danmarks Tekniske Højskole (efter 1994 Danmarks Tekniske Universitet, DTU, i denne tekst) prioriterede forskning og uddannelse inden for disse områder og var blandt andet medvirkende til, at Danmark blev selvforsynende med energi i 1997.

På andre områder markerede DTU sig eksempelvis med betydelige bidrag til etableringen af den faste forbindelse over Storebælt samt det store arbejde med at sende Ørstedsatellitten ud i rummet - Danmark blev hermed en rumfartsnation!

På DTU havde man en lang tradition for at samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutuioner. Derfor var man i en unik situation, da staten ville åbne de højere læreanstalter mod samfundet. Med en målrettet indsats fik DTU forbindelse til nye erhvervspartnere og ’manden på gaden’.

Læs mere om perioden 1980-2000