Fra efterkrigstid til vækstsamfund 1946 - 1979

Samfundsudviklingen gik langsomt efter krigen. Men i slutningen af 1950’erne tog den teknologiske og økonomiske vækst fart. Det satte skub i produktiviteten i industrien, der fra 1957 til 1973 blev tredoblet.

Nye varer og produktionsmetoder dukkede op. I 1957 blev Danmarks Ingeniørakademi, DIA, etableret. Danmarks Tekniske Højskole (DTH) blev kraftigt udvidet for at kunne understøtte samfundsudviklingen, og i 1974 blev de nye bygninger på Lundtoftesletten i Lyngby indviet.

1950’ernes og 1960’ernes udviklingsoptimisme erstattedes af udviklingspessimismen i 1970’erne, hvor økonomisk stagnation, arbejdsløshed, arbejdsmiljø, forurening, energiproblemer og u-lande prægede den offentlige debat. Det påvirkede DTH, der blev ramt af økonomisk nedgang og svigtende søgning til ingeniøruddannelserne. Men det skulle snart vende.

Læs mere om perioden 1946-1979