Den Polytekniske Læreanstalt og ingeniørstanden modnes 1861 - 1893

Den Polytekniske Læreanstalt gik ind i en mere stabil periode efter den forudgående krise. Ingeniørvidenskaberne begyndte langsomt at antage deres moderne form. De praktiske fag som teknologi, maskinlære og bygningsfagene arbejdede sig hen mod en mere teoretisk tilgang. Mens de naturvidenskabeligt orienterede fag endnu manglede sans for ingeniørers praktiske situation. Først i slutningen af århundredet begyndte den praktiske laboratorietilgang at vinde indpas.

Læreanstaltens spartanske bygningsforhold blev afløst af nye bygninger på Sølvtorvet i 1890. Dette kan ses som et symbol på polyteknikerens forøgede anseelse og betydning. Perioden er næsten sammenfaldende med Københavns industrialiserings anden fase, der foregik 1865-1896. I denne fase bliver industrien udbygget og stabiliseret. Samtidig blev infrastrukturen udbygget. Ingeniørernes professionaliseringsprocesser begyndte, og man kan spore en ikke ubetydelig polyteknisk indflydelse på moderniseringen.

Læs mere om perioden 1861-1893