De første polyteknikere 1830 - 1846

 

 

Der blev kun uddannet et lille antal polytekniske kandidater på Den Polytekniske Læreanstalt i de første mange år. 62 kandidater blev det til i perioden fra 1829 til 1849. Kandidaterne blev fortrinsvis ansat som lærere i latinskolen og på højere læreanstalter eller i stat og kommuner.

 

 

Peder Broager blev i januar 1832 den første kandidat fra Polyteknisk Læreanstalt 

 

Der var ikke brug for særlig mange ingeniører i den danske industri, da landet hovedsageligt var et landbrugsland.

Der var kun to retninger, som de studerende kunne vælge imellem: Maskiningeniør eller kemiingeniør.

De studerende dukkede ikke op til værkstedsundervisningen, da den ikke var obligatorisk. Dette generede ikke de teoretiske professorer fra Københavns Universitet, så den praktiske undervisning blev hurtigt nedlagt.   

Læs mere om perioden 1830-1846