Den Polytekniske Læreanstalt 1829

 

 

 

 

Den 5. november 1829 kl. 11 blev Den Polytekniske Læreanstalt (nu Danmarks Tekniske Universitet, DTU) indviet. Dermed blev en ny æra i danmarkshistorien indledt, hvor polyteknikerne gradvist holdt deres indtog i samfundet.

 

    

Den Polytekniske Læreanstalts havde til huse i Studiestræde og Skt. Pederstræde i årene 1829 til 1890.


Læreanstaltens midler og faciliteter var i begyndelsen stærkt begrænsede.

De videnskabelige professorer blev ansat både på Læreanstalten og på Københavns Universitet, hvilket skabte splittelse i lærerkorpset, da de praktisk orienterede lærere ikke nød samme anseelse. Læreanstaltens tilgang til ingeniørfaget blev domineret af den teoretiske holdning, som universitetsprofessorerne havde. Dette kom i lang tid fremover til at præge undervisningsmiljøet på Læreanstalten.

Læs mere her om indvielsen af Den Polytekniske Læreanstalt