Peder Oluf Pedersen

 

Rektorperiode: 1922 - 1941

P.O. Pedersen blev kandidat fra læreanstalten i 1897, efter et lidt utraditionelt studieforløb. Han havde i sin vestjyske hjemstavn gjort sig bemærket med store matematiske evner. Som 15-årig indsendte han et projekt til et vandingsanlæg til Kong Christian IX. Projektet blev sendt videre til Den Polytekniske Læreanstalt, hvor direktør Julius Thomsen opdagede det store talent. Han inviterede P.O. Pedersen, med understøttelse fra kongen, til at studere i København. Efter endt uddannelse som bygningsingeniør var han assistent ved udstikning af Ods Herreds Jernbane og assistent ved projekteringer af fiskerihavnene ved Sjællands Odde og Nekselø Bugt. P.O. Pedersen udgav vigtige videnskabelige publikationer, blandt andet om buegeneratorens virkemåde og telefonledningens teori. I 1909 blev P.O. Pedersen docent ved Læreanstalten og i 1912 professor.

Da han tiltrådte som direktør i 1922, var der mangel på laboratorier og udstyr. Men med bevillinger til laboratoriet for bygningsstatik og materialeprøvningslaboratoriet i 1924 samt grundstensnedlæggelsen i 1929 til et nyt teknisk-kemisk laboratorium så tingene lysere ud. I P.O. Pedersens ledelsesperiode blev titlen ’direktør’ ændret til ’rektor’, og samtidig ændrede Den Polytekniske Læreanstalt navn til "Danmarks Tekniske Højskole, Den Polytekniske Læreanstalt". P. O. Pedersen var medlem af en lang række bestyrelser og komiteer såsom Dansk Telegrafonfabrik, Fysisk Forening og formand for blandt andet Dansk Elektronisk Komité og Dansk Ingeniørforening.

Læs mere om P.O. Pedersen i DTU Historie- og samlingsdatabase.

.