Julius Thomsen

 

Rektorperiode: 1883 - 1902

Hans Peter Jörgen Julius Thomsen blev i 1846 cand.polyt. i Anvendt Naturvidenskab og umiddelbart efter assistent ved Læreanstaltens kemiske laboratorium under J.G. Forchhammer. I 1853 udtog han patent på en metode til fabrikation af soda af mineralet kryolit, og i 1856 blev han direktør for fabrikken Øresund, der anvendte kryolit til produktion af soda efter Julius Thomsens metoder. Fra 1864 underviste Julius Thomsen på Københavns Universitet i kemi, og fra 1866 var han fastansat professor i kemi og bestyrer af universitetets laboratorium.

Som rektor for Den Polytekniske Læreanstalt fra 1883 gennemførte han væsentlige reformer i undervisningen og stod for opførelsen af Læreanstaltens nye bygninger på Sølvtorvet i København. Han var aktiv i politik og fik indflydelse på etablering og forbedringer i Københavns vand-, gas-, el- og kloaksystemer og forsyninger. Internationalt blev Thomsen kendt for sine termiske undersøgelser. Hans væsentlige bidrag til termokemien gjorde ham til en af landets førende og mest indflydelsesrige naturvidenskabsmænd.  

Læs mere om Julius Thomsen i DTU Historie- og samlingsdatabase.

Hør historikeren Helge Kragh fortælle om Julius Thomsen på YouTube