Harald Immanuel Hannover

 

Rektorperiode: 1912 - 1922

H.I. Hannover blev kandidat i mekanik i 1884 og efter nogle år ved forskellige maskinværksteder, blev han docent i maskinlære på Læreanstalten i 1888. Her satte han gang i en reorganisering af den teknologiske samling. I 1894 blev han udnævnt til professor i maskinlære, og i løbet af de næste 37 år var han som professor en aktiv medspiller i forbedringen og udviklingen af de studerendes uddannelsesmuligheder og undervisningsforløb. Blandt andet blev fabriksbesøg og værkstedspraksis obligatoriske elementer i undervisningen.

H.I. Hannover var blandt andet Materialeprøvningsanstaltens første direktør samt vicepræsident for den store internationale Materialeprøvningskongres i København i 1909. I den forbindelse indkøbte han et metalmikroskop og begyndte at udføre metalmikroskopiske undersøgelser. Derudover iværksatte han blandt andet også undersøgelser af molerets anvendelighed, et område, der senere udviklede sig til en hel industri. I 1912 tiltrådte han som direktør og var med til at forny og udvikle læreanstalten. Han oprettede nye lærerstillinger i matematik, fysik, fotokemi, teknisk kemi, elektronik og kulturteknisk vandbygning. H.I. Hannover modtog en lang række udmærkelser og var formand og medlem af en lang række bestyrelser, blandt andet Teknologisk Institut, Selskabet for naturlærens udbredelse og Historisk Teknisk Samling.  

Læs mere om H.I. Hannover i DTU Historie- og samlingsdatabase.