Gustav Adolf Hagemann

 

Rektorperiode: 1902 - 1912

G.A. Hagemann blev i 1865 polyteknisk kandidat i Anvendt Naturvidenskab. Mens han studerede, var han ansat som kemiker ved fabrikken Øresund, der producerede soda baseret på kryolit efter Julius Thomsens metode.  Efter eksamen blev han ansat i Kryolit Mine og Handelsselskabet og arbejdede ved siden af videnskabeligt med kryolit, som han bestemte krystalformen af. I 1868 åbnede han sin egen fabrik, hvor han forbedrede bromproduktionen, og i 1870 overtalte C.F. Tietgen ham til at overtage Øresundsfabrikken. Blandt mange af G.A. Hagemanns engagementer var også etableringen af cellulosefabrikker, arbejdet som overkemiker i de Danske Sukkerroefabrikker og medstifter, næstformand og formand for Dansk Ingeniørforening. 

  Som direktør for Den Polytekniske Læreanstalt var G.A. Hagemann en drivende kraft i modernisering og udviklingen af den polytekniske uddannelse. Han medvirkede til oprettelsen af den nye elektrotekniske retning i 1903 og opførte laboratorier for de tekniske fag, blandt andet laboratoriet for Telegrafi og Telefoni i 1909. Desuden var han medlem af talrige bestyrelser, foreninger, kommissioner og råd samtidig med, at han også var medlem af Københavns borgerrepræsentation. Her arbejdede han specielt med gasværker, vandforsyning, kloakering, sporveje og hospitaler. G.A. Hagemann lagde i hele sit professionelle liv vægt på at sikre samspillet mellem forskning og den praktiske teknik.

 

Læs mere om G.A. Hagemann i DTU Historie- og samlingsdatabase.