Johan Georg Forchhammer

 

Rektorperiode: 1851 - 1865

Den Polytekniske Læreanstalts anden direktør opnåede stor international anerkendelse med sine pionerarbejder inden for det naturvidenskabelige område. J.G. Forchhammer var H.C. Ørsteds protegé, og de samarbejdede blandt andet om geologiske undersøgelser på Bornholm. J.G. Forchhammer modtog i 1823 et professorat i mineralogi og geognose på Københavns Universitet, og geologi blev for første gang et selvstændigt fag i Danmark.

Da Den Polytekniske Læreanstalt åbnede i 1829, tog han springet fra at være lektor i kemi og mineralogi på Københavns Universitet til lektor i kemi og bestyrer af det kemiske laboratorium på Læreanstalten. Han regnes som en pioner inden for biokemien. Hans største bidrag var, at han anvendte præcise analysemetoder for spormineraler i planteaske og havvand til at kortlægge grundstoffernes forekomst og kredsløb i naturen. 

Læs mere om J.G. Forchhammer i DTU Historie- og samlingsdatabase.