Flemming Woldbye

 

Rektorperiode: 1975 - 1977

Flemming Woldbye begyndte sin karriere som studerende ved Københavns Universitet, hvor han blev mag.scient. i kemi i 1953. Umiddelbart efter i 1954 kom han til DTH, hvor han fungerede som amanuensisvikar ved Kemisk Laboratorium A.

Med undtagelse af et par perioder i USA tilbragte Flemming Woldbye knap 24 år på DTH og blev i 1967 udnævnt som professor.

I 1975 blev han valgt som rektor. Indtil sin afgang i 1977 opnåede han blandt andet at deltage i den arbejdsgruppe, som udarbejdede den første studieplan baseret på valgfrihed, den såkaldte modulstudieplan. Efter rektortiden blev han udpeget til formand for Planlægningsrådet for Forskningen (1977-81) og forlod herefter DTH for at overtage stillingen som chef for Forskningssekretariatet. I 1987 overtog han en nyoprettet stilling som kommitteret i internationale forskningsspørgsmål i Undervisnings- og Forskningsministeriet 1987-93, senere Forsknings- og Teknologiministeriet 1993-94, hvorefter han blev konsulent i Forskningsministeriet 1994-97.

Læs mere om Flemming Woldbye i DTU Historie- og samlingsdatabase.