Carl Valentin Holten

 

Rektorperiode: 1872 - 1883

C.V. Holten var oprindeligt uddannet smed, da han blev optaget på Den Polytekniske Læreanstalt, og i 1841 tog eksamen som kandidat i Mekanik. Han blev herefter ansat som amanuensis hos H.C. Ørsted, og avancerede hurtigt til docent. Denne ansættelse skabte en del blæst på Læreanstalten, fordi han ikke var student, så da han to år senere kom i betragtning til et lektorat i fysik på Københavns Universitet, måtte han tage studentereksamen.

Tre år senere blev han professor i fysik og underviste i 30 år på både Københavns Universitet og på Den Polytekniske Læreanstalt. C.V. Holten leverede ikke selvstændig forskning. C.V. Holten og H.C. Ørsted manglede begge forståelse for den nye teoretiske fysik, hvilket var medvirkende til det beskedne niveau for fysik i perioden i Danmark.

I C.V. Holtens tid som direktør steg studenteroptaget kraftigt, og der var behov for bedre og flere lokaler. C.V. Holten kæmpede med Rigsdagen for bedre lokaleforhold, men det blev hans efterfølger Julius Thomsen, der fik beslutningen igennem. 

Læs mere om C.V. Holten i DTU Historie- og samlingsdatabase.