Anker Engelund

 

Rektorperiode: 1941 - 1959

Anker Engelund blev kendt som Nordens store brobygger. I 1912 blev han cand.polyt. som bygningsingeniør ved DTH. Umiddelbart efter fik han arbejde hos Nyboe & Nissen og senere hos De Danske Statsbaner. I 1921 fik han en præmie i den internationale konkurrence om en ny Limfjordsbro. Hos Statsbanerne arbejdede han blandt andet med projektering og udførelse af byggeprogrammer for broerne over Roskilde fjord, Lillebælt, Storstrøm, Oddesund, Limfjorden og Alssund. For amternes vejvæsen projekterede han blandt flere Guldborgsundbroen og broerne til vejforbindelsen Svendborg-Tåsinge-Langeland. I udlandet projekterede han blandt andet Vila Francabroen ved Lissabon. Sideløbende underviste han på Højskolen i bygningsstatik og jernkonstruktioner, som han i 1928 blev professor i.

Som rektor udbyggede han bygningsstatikken kraftigt, var inspirator til oprettelsen af Danmarks Ingeniørakademi (DIA) og foranledigede, at man erhvervede Lundtoftesletten, stedet hvor DTU i dag har sine bygninger. Han blev desuden kendt for den ’Engelundske linje’, da han gav forskerne på DTH forskningsfrihed samtidig med, at de skulle tjene industrien. Anker Engelund modtog i 1960 DTH’s æresdoktorgrad som anerkendelse for sin betydningsfulde indsats inden for området ’Bærende konstruktioner’. Anker Engelund bestred en lang række bestyrelses- og formandsposter blandt andet for Aktieselskabet Nyboe & Nissen, Dansk Forening for Brobygning og Bærende Konstruktioner. Han var præsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber, hvor han oprettede Dansk Svejsecentral. 

Læs mere om Anker Engelund i DTU Historie- og samlingsdatabase.