Anders Overgaard Bjarklev

 

Rektorperiode: 2011 -

Rektor Anders Bjarklev tiltrådte som rektor den 1 november 2011, og var før det prorektor på DTU (siden 2010) og institutdirektør på DTU Fotonik (siden 2004). Hans videnskabelige produktion er omfattende, herunder med flere end 150 videnskabelige artikler i internationale publikationer.

Han har fungeret som referee på en række videnskabelige tidsskrifter, herunder Science og Nature. Han har stor undervisningserfaring, ligesom hans forskning har resulteret i 20 patenter/patentansøgninger og givet anledning til etableringen af to selskaber og et omfattende netværk inden for IKT-branchen. Han har modtaget en række priser og udnævnelser, herunder Villum Kann Rasmussens tekniske legat på 1,5 mio. kr.