Henrik Pontoppidan

 

Stud. polytten der droppede ud og blev Nobelpristager

 

Henrik Pontoppidan er uomtvisteligt en af det moderne gennembruds store forfattere. Han modtog Nobelprisen i litteratur i 1917. Hvad nok færre ved er, at han var studerende på Den Polytekniske Læreanstalt. Ingeniørtiden satte sig spor i flere af hans litterære og selvbiografiske værker som Hamskifte (1936) og Lykke Per (1898-1904).

I 1874 tog han adgangseksamen til Den Polytekniske Læreanstalt. ”Jeg var saa heldig at slippe gennem Pigtraadshegnet, hvor saa mange andre blev hængende... Fremtiden ligge for mig som en banet Kongevej ud til mine store Forhaabningers Opfyldelse”, skrev Pontoppidan i Hamskifte (s. 27). Han fik et fint adgangsresultat på et tidspunkt, hvor en tredjedel af de studerende dumpede til adgangsprøven.

I værket Hamskifte gengives lærerne mere eller mindre kærligt.Julius Petersen, Læreanstaltens yngste matematiske professor, omtales som en gnaven magister, der var fornærmet over, at Pontoppidan ikke kendte til hans matematiske metode.

Læreanstaltens direktør Carl Holten beskrives ikke mindre malende som en ”Tyksak, der med sit frodige Huld og sine spillende brune Øjne forbavsende lignede Velazquez's berømte Billede af en spansk Borgmester i Berliner-Musæet.” Han beskrives endvidere som en ”Levemand og Broder Lystig (der) var bleven sat i Spidsen for Landets tekniske højskole paa et Tidspunkt, da Ingeniørvidenskaben havde sit store Gennembrud, ja stod i Begreb med at omskabe Verden næsten som ved en ny Skabelsesakt. Men indenfor den københavnske Intelligens levedes der endnu ret ubekymret i Efterskæret af Vaudevilletidens nedgaaede Sol, og det til Trods for stadig hyppigere og alvorligere Paamindelser om, at en ny Dag var i Frembrud.” (s. 31).

Henrik Pontoppidan bestod adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstatl i 1874, opnåede en pæn polyteknisk førstedel i 1877, og begyndte i 1879 på anden del. Men som 22-årig, efter faderens død, kort før afsluttende eksamen, afbrød han sin uddannelse og blev heltidsforfatter.

Læs mere om Henrik Pontoppidan her. Linket fører til artikler om Pontoppidan og uddrag fra originale tekster. Citaterne ovenfor stammer fra www.henrikpontoppidan.dk

www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/selvbiografier/hamskifte/kapitel_2.html