DTU's Guldmedalje

Daværende rektor Hans Peter Jensen indstiftede i 1997 Danmarks Tekniske Universitets guldmedalje for hæderfuld indsats i relation til forskning og undervisning inden for DTU's forskellige fagområder.

Den første guldmedalje blev tildelt direktør, ingeniør, erhvervsforsker Curt Sander ved DTU's årsfest den 18. april 1997. Sander fik medaljen for at være primus motor ved udviklingen af det mikroelektroniske og mikromekaniske område på DTU og opbygningen af Mikroelektronik Centret.

Medaljen blev skabt af kunstneren Jan Petersen og præget pa Den Kgl. Mønt. Medaljen er 5-kantet, modelleret med karakterfulde bogstaver (DTU's fulde navn + "for hæderfuld indsats") på forsiden, og bagsiden er prydet med symboler og enkle karakteristiske formler for 5 fagområder:

Fagomåde: Bygning, Maskin, Fysik, Kemi, Elektro

Symbol: Skråstagsbro, Drivhjul, Siliciumkrystal, Simpel destillationsopstilling uden kolonne, Lyn

Formel: Bærende konstruktioner, Impulsmomentsætningen, Schrödinger-ligning, Gasligningen, Ohms lov

 

Læs mere her om DTU's guldmedalje