DTU og forskning

Gennem næsten 200 år har DTU både produceret viden og sat viden i nye sammenhænge. Indenfor et bredt felt af emner har DTU lavet grundforskning om generelle fænomener og anvendt forskning rettet mod praktiske mål.

I Læreanstaltens første tid var grundforskningen i højsædet. Den Polytekniske Læreanstalt (nu DTU) var en teknisk uddannelsesinstitution på det højeste videnskabelige niveau med landets førende naturvidenskabelige forskere.  Her arbejdede den berømte fysiker H.C. Ørsted og kemikeren Zeise.

Den anvendelsesorienterede forskning spillede ikke nogen videre rolle i Læreanstaltens i begyndelsen. På den tid var der ikke ret mange idéer om hvordan man konkret kunne forene naturvidenskabelig viden og praktisk kunnen. H.C. Ørsted havde egentlig skrevet at Læreanstaltens kandidater skulle kunne forestå industrielle anlæg, men undervisningen førte i en anden retning.

Det førte til kritik og der kom fokus på det praktiske. Med tiden fik man forståelse for de videns processer der indgår i anvendelsesorienteret forskning og deres store kompleksitet.

Èt er sikkert: Gennem tiden har DTU spillet en rolle i skabelsen af mange former for viden, processer og produkter. Her kan du læse om nogle få af dem.