Danske radio- og tv-fabrikker

Radio og tv-fabrikker i Danmark

Den danske regering gav i 1925 Statsradiofonien en ét-årig prøvetilladelse til at sende radio. Det betød, at der nu var et lovligt marked for private radiomodtagerne og en række danske firmaer begyndte at fabrikere radioer. Producenterne markedsførte kun få færdige modeller. Byggesæt var den primære varer.

I starten af tyverne var radio egentlig et militært anliggende, men mange entusiaster var med på en lytter med en hjemmebygget modtager. Efterhånden blødte lovgiverne op på reglerne og danskerne tog radioen til sig på tværs af sociale skel. Med den kom der musik og begivenheder fra den store verden direkte ind i stuerne.

Danske entusiaster byggede også hjemmelavede TV-modtagere som kunne hente lyd og billeder fra nabolandene. Den Polytekniske Læreanstalt, senere DTU, fik i 1947 et TV-studie og forskellige underholdende indslag blev vist på stedet.

Fra 1. juni 1949 kunne danske tv-amatører følge forsøg med tv-udsendelser fra Radiohuset. Enkelte danske fabrikker begyndte nu at producere tv-apparater som hovedsagligt gik til eksport. Lige så stille blev tv-signaler tilgængelige over hele Danmark med bornholmerne som de sidste i 1960.

Danskerne tog fjersynet til sig og tv-producenterne kunne næsten ikke følge med efterspørgslen. Men fra 1960 vendte udviklingen. Markedet var mættet og der var for mange producenter. Næsten alle danske tv-fabrikanter lukkede.

Ingeniører, bl.a. fra DTU, spillede en stor rolle for radio- og tv-fabrikkerne sammen med konstruktører og entusiaster. Her følger historien om nogle af dem.

P. Elnegaard og Bravour

I de tidlige 1920’er begyndte elektroingeniør Peter Rasmussen Elnegaard at sælge radiodele. Firmaet forhandlede franske BRAVOUR transformatorer og i november 1927 annonceredes Bravour Radiobyggesættet i RADIOLYTTEREN. 

Virksomheden omdannedes til A/S Bravour i 1933 og den 23. december 1947 indviede Bravour en ny radiofabrik. Elektroingeniør Erik Elnegaard, søn af Peter, kom i bestyrrelsen året efter. Bravour startede produktionen af TV i 1955.

I 1962 gik Bravour over til at producere udstyr til militæret.

MAGNAVOX og ELTRA

Radioproducenten MAGNAVOX ansatte 1939 den nyuddannede elektroingeniør Olav Ebbesen Grue i udviklingsafdelingen. Han blev en nøgleperson for firmaet, som kom først med en række teknologier. Magnavision blev det første danske fjernsyn og det blev fremvist i TIVOLI i 1948. Under udviklingen af TV’et havde MAGNAVOX, som blev omdøbt til ELTRA, gavn af elektroingeniør Louis Carstens som netop kom ind i firmaet i 1948. Efter at produktionen var stoppet, blev ELTRA i 1974 solgt til et SONY datterselskab.

R. Andersen & Sønner

Knivsmed Rasmus Anton Andersen begyndte omkring år 1922 at fremstille radiomateriel. Andersen var en driftig mand, der etablerede en et antal forskellige selskaber, bl.a. A/S Nordvestfynske Elektricitetsværk. Da sønnen Axel Emil Andersen i 1924 blev elektroingeniør, kom han i spidsen for den elektriske stærkstrømsafdeling. I 1926 blev Rasmus Andersens senere svigersøn, elektroingeniør Viggo Jensen Bundgaard, daglig leder af radioproduktionen. Radioprodukterne blev markedsført under navnet Grand. Firmaet kom aldrig med et TV og fabrikationen af radioer standsede omkring 1950.

Jensen Television

I 1956 byggede Edwin Jensen en fabrik til tv-produktion. Her blev tv-eksperten elektroingeniør Louis Carstens fra Eltra en hovedkraft. Jensen investerede en hel del i udviklingen af TV og fremstillede fjernsyn af høj kvalitet. Men virksomheden gik gennem nogle alvorlige nedturer bl.a. fordi man satsede på få storkunder. Ved en konkurs i 1963 mistede Edwin Jensen TV-fabrikken, der blev overtaget af DEMKO.    

SONOFON Radiofabrik

I starten af 20’erne grundlagde elektroingeniørerne Kjeld Prytz og Viggo Berthelsen en fabrik til spoleproduktion. De første radioer blev markedsført i 1927 og TV-produktionen startede cirka 30 år senere. Viggo Berthelsen forlod firmaet i 1944 og koncentrerede sig om en ny virksomhed indenfor træindustrien. Prytz nedlagde SONOFON omkring 1960. Blev Kjeld lektor på DTH i 1963.

 

Kilder:

Bjarne Dahlin Nielsen: ”Bella” og alle de andre, Radio- og TV-fabrikker i Danmark: 1925-1975. Glumsø Bogtrykkeri A/S, Sandby, 2007

Birgitte Wistoft, Flemming Petersen og Harriet M. Hansen: Elektricitetens Aarhundrede, Dansk elforsynings historie Bind 1. 1891-1940. Danske Elværkers Forening 1991, Special-Trykkeriet Viborg a-s, 1. udgave, 3. oplag, 1992

Birgitte Wistoft, Jytte Thorndahl og Flemming Petersen: Elektricitetens Aarhundrede, Dansk elforsynings historie Bind 2. 1940-1991. Danske Elværkers Forening 1992, Special-Trykkeriet Viborg a-s, 1992

R. Jespersen: Biografiske oplysninger angaaende den Polytekniske Læreanstalts kandidater 1829-1929. J. Jørgensen & co. 1930

Dansk civilingeniørstat 1942, red. Aage Hannover, København, C. A. Reitzels forlag 1942

Dansk civilingeniørstat 1955, København 1956, J. Jørgensen & co.