1880'ernes danske fabrikker

 

”Arbejdets borge med deres himmelstræbende, røgspyende skorstene” så malende beskrives danske fabrikker i værket Danmarks industrielle Etablissementer.

I perioden 1887-89 udgav familien Malmgren et 3-binds værk om 107 danske fabrikker. Bogværket indeholder korte beskrivelser og smukke farvelagte litografier af fabrikkerne, som lå rundt om i Danmark. Klik her for at komme til fabrikkerne. 

I forordet står der:

”Man har kaldt vort århundrede for dampens og elektricitetens århundrede, tidligere tiders klostre og borge med spir, tårne og forgyldte kors er blevet afløst af industriens – alias arbejdets borge med deres himmelstræbende, røgspyende skorstene. Damppibens gennemtrængende lyd har for længst afløst kloster- og borgklokkernes ringen til vester og ave og hvor før borgherren inspicerede sine vagter og bad dem våge vel over hans dyrebare liv, inspicerer nu fabriksherren sine arbejdere, velvilligt opmuntrende dem til flid og nøjagtighed til gavn for ham, dem selv og det hele samfund.”

Oplysningerne om Danmarks industrielle Etablissementer er desværre meget sparsomme. Men bøgerne er formentlig bestilt af Industriforeningen i forbindelse med den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888.

En lignende udgivelse, ”Sveriges industriella Etablissementer”, blev publiceret i Stockholm i 1870-79.

Værkets fulde titel er Danmarks industrielle Etablissementer i billeder med tekst. En bog for den samlede Industri, dens Udøvere, Befordrere og Venner. Bind 1 blev udgivet af N. Malmgren, mens hans enke udgav 2 og 3.

Om DTU: 

Sødring & Co. - grundlagt af Christopher Hansen Sødring, kandidat fra Den Polytekniske Læreanstalt. 

Rosenborg Brøndanstalt – her arbejdede Inspektør Erich Andreas Nørgaard, én af Den Polytekniske Læreanstalts første kandidater.

Bryggeriet Thor - ejet af Christian Emil Synnestwedt, kandidat fra Den Polytekniske Læreanstalt.

Den kgl. Porcelænsfabrik - her var Frederik Engelbreth Holm Teknisk bestyrer