Søltofts Plads

Opkaldt efter Per Søltoft, 1912-2003, kemiingeniør, dr. techn. på afhandlingen: ”On the Consistency of Mixtures of Hardened Fats”, professor i teknisk kemi og bestyrer af Institut for Kemiteknik. Søltoft deltog aktivt i DTU’s ledelse og planlægningen af udflytningen til Lundtofte, men det er, som skaber af en moderne kemiuddannelse, han særligt huskes. Han arbejdede i 1950’erne målbevidst henimod at hæve niveauet til international standard og var særligt inspireret af begrebet Chemical Engineering, kendt fra England og USA, dvs. kemiingeniører der ikke blot var kemikere, men som også på et matematisk og fysisk grundlag kunne beskrive og studere de industrielle kemiske processer og dimensionere apparaturet. Fra midten af 1960'erne var uddannelsen helt på højde med den man fandt på de bedste amerikanske universiteter.