Richard Petersens Plads

Opkaldt efter Richard Petersen, ”lille p.”, 1894-1968, cand. mag, dr. phil. og professor i anvendt matematik. Richard Petersen huskes især for sin aktive indsats i arbejdet med at udbrede elektroniske regnemaskiner, og han får æren for indførelsen af edb i Danmark. Han sad som formand for det udvalg under Akademiet for de tekniske videnskaber (ATV) der fulgte udviklingen af de moderne regnemaskiner. Da det i 1955, gennem forsvarets forskningsråd, lykkedes at skaffe midler til bygning af en elektronregnemaskine baseret på svensk know-how, og Regnecentralen, til maskinens bygning og drift, blev oprettet, kom han i bestyrelsen. På DTH var han blandt mange årgange af polyteknikere kendt som en utrolig engageret underviser. Han udgav sammen med A.F. Andersen og Harald Bohr ”Lærebog i Matematisk Analyse I-IV”, som var i brug længe efter hans pensionering. Han var meget interesseret i matematikkens anvendelser og var initiativtager til tre institutter indenfor anvendt matematik på DTH.