Ole Nørgaards Have

Opkaldt efter Ole Nørgaard, 1925-1978, arkitekt, landskabsarkitekt og skaber af DTH’s udenoms areal. Opgaver var lidt få i Nørgaards nyetablerede arkitektfirma, og derfor fik han den gode idé at brede feltet ud til også at indeholde landskabsarkitektur. Han indgik et kompagniskab med havearkitekten, professor C. Th. Sørensen, hvorefter hans sans for store landskabelige linjer og byplanmæssige ideer kom til deres ret. Han blev fx tilknyttet udvidelsen af motorvejsanlæg i 60’erne, hvor han bl.a. formede tilløbet med Lyngbyvejen, han formede også skulpturhaven ved Louisiana og det nye Albertlund. Ideen bag DTH Campus var at man skulle betragte hele Campus som en lysning i en skov. Midt i denne skov blev den centrale, gennemgående akse planlagt som en bred avenue, der var tænkt som både adgangsvej og parkeringsareal. ”Skoven” og ”avenuen” står også i dag karakterfulde og landskabelige, og medvirker til at opleve helheden.