Ørsteds Plads

Opkaldt efter H. C. Ørsted, 1777-1851, farmaceut og professor i fysik. Inspirator til oprettelsen af Den polytekniske Læreanstalts og dens første Direktør (rektor). Hans Christian Ørsted er kendt som en af vores største danske naturvidenskabsmænd, bl.a. for opdagelsen af elektromagnetismen i 1820. Gennem det meste af sit liv var Ørsted optaget af sammenhængene mellem naturlovene, moral, sandhed og æstetik i filosofiske og teologiske perspektiver. Dette førte til en tro på naturvidenskabernes folkeopdragende betydning og oprettelsen af Selskabet for Naturlærens Udbredelse, hvorigennem Ørsted og andre udbredte naturlæren til den almene befolkning. Ørsted var også interesseret i sprog og stod bag indførelsen af mange naturvidenskabelige danske termer som eksempelvis brint, ilt, gnidning og rumfang. Han udførte en række større eksperimentelle undersøgelser vedrørende klangfigurer, vands sammentrykkelighed, termoelektricitet og diamagnetisme.