Landingsbanerne

Landingsbanerne

”Landingsbanerne” er i dag navnet på de to 100 meter lange og 15 meter brede vandrehaller i bygning 101, men egentlig knytter der sig en historie om rigtige landingsbaner til stedet, da det fra 1917-59 var hjemsted for Lundtofte flyveplads.

Flyvepladsen blev startet af premierløjtnant Jeff H.A. Hammelev, fordi den skulle afløse Hærens flyveskole på Kløvermarken på Amager. Efter en tragisk start, hvor Hammelev blev dræbt i flyulykke på overdragelsesdagen, fik flyvepladsen en ret omtumlet og spændende historie. Her blot nogle enkelte nedpluk. Efter planen, blev den i starten brugt som led i øvelser der udgik fra Kløvermarken, men allerede 2 år efter indvielsen blev den lejet ud til privat. Der blev nu arrangeret flyveopvisninger og akrobatiske øvelser på flyvepladsen efter amerikansk forbillede, og udlejet fly til nedtastning af reklamer, og aviser i provinsen. Men da flyvepladsen blev indviklet i en smugleraffære, hvor sølvmønter var blevet fløjet til Sverige fra Lundtofte, blev stedet erklæret konkurs. Militæret vendte tilbage til flyvepladsen og brugte det til at uddanne nye flyvere og militærpoliti, og firmaet Cub-Aircraft Co. Ltd. startede en samlefabrik af amerikanske Taylor Cub-sportsmaskiner på stedet.  Motorflyvningen stoppede endeligt på flyvepladsen i 1949, og gennem 50'erne blev pladsen benyttet til model- og svæveflyvning. Den sidste svæveflyvning foregik d. 13. september 1959, kort før jordarbejdet til opførelsen af DTH, blev påbegyndt.

På Henrik Dams Allé sidder i dag en mindeplade på muren mellem bygning 204 og 205, tæt på det sted hvor den oprindelige flyveskolebygning og to hangarer havde stået.