Knuth-Wintherfeldts Allé

Opkaldt efter Eggert Knuth-Winterfeldt, 1912-1978, mag.scient. i kemi fra KU, professor i metallære ved DTH, dr. techn på afhandlingen: ”Korttidsmetoder til metallografisk elektropolering ved stuetemperatur” og rektor for DTH og Danmarks Ingeniørakademi fra 1959-75. Hans rektortid var præget af flere reformer, bl.a. modulstudieplanen, som gav valgfrihed for den enkelte studerende, og styrkelsen af forskningen, ud fra en grundholdning om, at undervisning og forskning skulle være ligestillede aktiviteter. Hele udflytningen til Lundtofte blev også gennemført under hans ledelse. Knuth-Winterfeldt var desuden en central person i opbygningen af DIA, fra et mindre projekt til en stor anerkendt læreanstalt med flere afdelinger. DIA blev 1. januar 1995 fusioneret med DTU.