Centrifugevej

Ved indvielsen af de nye vejnavne i 1999, kunne man i ugeavisen Sletten læse følgende om navnet Centrifugevej:

"I bygning 373 findes den eneste geotekniske centrifuge I Skandinavien. Centrifugen er placeret i en 2 meter dyb maskingrav under et kontrolrum og laboratorium. Den har vandretliggende rotorarm, som bærer hhv. modelkurv og modvægt. Den maksimale modelmasse er 1250 kg og radius til modellen er ca. 2,3 m. Ved det maksimale omdrejningstal på 175 omdrejninger pr. min. er centrifugalaccelerationen 80g. I centrifugen udføres primært modelforsøg med konstruktioner i jord fx rørledninger, pæle, vejdæmninger. Ideen er, at modellen påføres spændinger og tøjninger svarende til prototypen, idet modellen bygges i målforholdet 1:n og centrifugalaccelerationen vælges til n gange tyngdeaccelerationen. Centrifugen er i 1999 opgraderet med nyt dataopsamlings- og videoanalyseudstyr."