Anker Engelunds Vej

Anker Engelund, 1889-1961, bygningsingeniør, professor i bygningsstatik og rektor for DTH fra 1941-59. Engelund startede sin karriere ved DSB med ansvar for projektering og bygning af broer over hele Danmark. Det er således ikke uden grund at Engelund blev kendt som Nordens store brobygger, med henvisning både til det store antal broer han stod bag, kvaliteten af arbejdet og de originale løsninger han fandt på konstruktionsproblemerne. Sideløbende med det praktiske arbejde underviste Engelund i bygningsstatik og jernkonstruktioner, og som rektor udbyggede han området kraftigt. Det er ikke uden grund at han ved sin fratrædelse fik DTH's æresdoktorgrad, som "anerkendelse for betydningsfuld indsats indenfor området bærende konstruktioner." Men Engelund skal også huskes for at være inspirator til oprettelse af Danmarks Ingeniør Akademi og for sin rolle som primus motor i erhvervelsen af Lundtoftesletten i Lyngby, hvor DTH flyttede til i 1962-1972.