Paladset på Sølvtorvet

 

”Vær hilset, Du vor nye Hjem, Som luer i September-Solen!”. Sådan begyndte kantaten skrevet til indvielsen af Den Polytekniske Læreanstalts nye bygninger i Sølvgade 83 i 1890.

De nye bygninger var stærkt tiltrængte. I mange år havde Læreanstalten haft kummerlige forhold, der havde hæmmet dens virksomhed. Studenteroptaget var stigende, og folk udefra kunne købe adgangskort til enkelte forelæsninger. Det satte lokalerne under stort pres. Selv om de nye bygninger var på 10.000 m2, måtte man hurtigt udvide igen på grund af den hastige udvikling af ingeniørfeltet. Nye bygninger måtte opføres, da laboratorieundervisningen brød igennem, herunder lokaler til et nyt maskinlaboratorium og et elektroteknisk laboratorium.

Et stort antal notabiliteter mødte op til indvielsen. Her udtrykte Julius Thomsen sine ønsker for Læreanstaltens fremtid: ”Thi det er mit faste Haab, at de hyggelige Forhold, under hvilke de (studerende) her vil kunne arbejde paa deres Udvikling, maa forøge Interessen for deres Fag, fremkalde Lyst til Intensivt Arbejde, udvikle Flid, Ordenssans og god Tone, som er den studerende Ungdoms bedste Pryd”.

J. D. Herholdt, der fra 1860 til 1875 underviste på Polyteknisk Læreanstalt i borgerlig bygningskunst,
var arkitekt på byggeprojektet.

Læs mere i artiklen Paladset på Sølvtorvet

Øverst: Den Polytekniske Læreanstalt, fotograferet med Sølvtorvet i forgrunden. T.v. ses fysikfløjen, t.h. ses kemifløjen og mellem de to ses professorboligerne. Bygningen langs Øster Farimagsgade bag kemifløjen blev opført i årene 1904-1906.

Her ovenfor ses læreanstalten fra gården.

Maskinlaboratoriets maskinhal bygget ved udvidelse i årene 1904-1906. Professor i maskinteknik Holger Bache på billedet blev laboratoriets første bestyrer.

 

Elektroteknisk maskinsal i den elektrotekniske fløj opført 1904-1906. Meget af undervisningen foregik i maskinhallen, hvor de studerende fil et praktisk indblik i elektroteknikken. Hallen var via trapper forbundet med to undervisningslokaler.

 

Fotografi af studerende i den elektrotekniske fløjs kantine.

 

S.M. Jørgensen holder forelæsning i auditorium, 1899.