Rundtur på Danmarks Tekniske Højskole i 1970'erne

 

1970'erne var tiden for bl.a. ungdomsoprør, arbejdsløshed, fristaden Christiania, oliekrise og rødstrømpebevægelsen. Ungdommen vendte ryggen til traditionelle sociale og kulturelle normer til fordel for mere frisind og nytænkning. På uddannelsesinstitutionerne kom det bl.a. til udtryk i en ny studenterpolitisk og kritisk stillingtagen, som afspejlede sig i oprør mod indgroede måder at gøre tingene på og stræben efter medbestemmelse. På DTH var de studerende også oppe på barrikaderne. I 1972 demonstrerede 1000 studerende mod ”systemet”, og i 1973 var tallet 10.000. I 1973 fik de studerende 25% indflydelse i konsistorium og fagråd og 50% i studienævn.

På DTH gik diskussionerne på gangene, i auditorierne og i DTH-avisen Sletten.

Ude til venstre vil du kunne se nedslag i nogle af disse diskussioner.