Kemi i det virtuelle laboratorium

I det virtuelle laboratorium tester eleven indholdet af koffein i forskellige fødevarer med FIA-metoden. Eleven gennemgår principperne i FIA-metoden og får samtidig viden om stoffet koffein og effekterne af koffein. Undervejs får eleven point, alt efter hvor godt man løser opgaverne. Eleven får også indsigt i den kemiske baggrund for metoden samt i at bruge teknologien.

Brug menuen til venstre til at komme i gang, læse om FIA og se den wiki som eleverne møder undervejs i laboratoriet


Fagmål kemi og bioteknologi

Anvendelsen af laboratoriet dækker en række af de faglige mål, kernestoffet og supplerende stof for faget Kemi. Der arbejdes med fagområderne kemiske strukturer, stofmængdeberegninger, fysiske egenskaber og spektrofotometri. Fagets mål dækkes især ved at illustrere en metode, der er anvendelsesorienteret i industrien.
Via FIA arbejder eleverne desuden med sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske og fysiske egenskaber samt stoffers anvendelse i hverdagen. Hvis materialet bruges sammen med historiedelen, får eleverne input til at forstå og vurdere kemiens betydning for mennesket og omverdenen i samspil med den samfundsmæssige og teknologiske udvikling. Kom i gang med at undersøge fødevarer hos Labster