FIA-metoden Kemien og Historien bag

I 1974 næsten snublede 2 forskere over en kemisk analysemetode, der skulle vise sig både at udvikle og udfordre den eksisterende analytiske kemi. Det var starten på et moderne teknologi-eventyr med mange forskellige ingredienser: En god portion utålmodighed, stor erfaring og indsigt i kemi, viljen til at tale på tværs af fag og lande – og evnen til at spotte, at en lille ny hændelse i en forsøgsopstilling kunne have et stort potentiale. Og ikke mindst modet til at gå målrettet efter at afklare, om færten af noget interessant ville holde på den lange bane – også selv om forskerne kom i modvind og blev anklaget for at tage æren for andres ideer. Metoden viste sig i den grad at holde på en bane så lang, at den i dag er flettet ind i laboratorier verden over.

 

DTU har udviklet et online undervisningsmateriale til STX og HTX om denne fascinerende historie. Materialet er delt i to - kemi og historie. Kemien foregår et interaktive laboratorium ”Flow Injektion Analyse Lab”, som er udviklet i samarbejde med Labster. Historiedelen tager udgangspunkt i konkrete historiske dilemmaer og lægger op til diskussion. Materialet sætter fokus på den kemiske analysemetode, FIA (Flow Injection Analysis), som blev patenteret i 1974, af de to forskere Elo Hansen og Jaromir Ruzicka på DTU (dengang DTH – Danmarks Tekniske Højskole).
I dag er FIA anvendt verden over, og metoden repræsenterer ”usynlige principper”, der er taget i brug både i industri, samfund og forskning og både inden for miljø, medicin og biologi. Uden at vi tænker over det, er mange af vores hverdagsprodukter samt miljø og medicin blevet udviklet, analyseret og kontrolleret via FIA-principper. Via materialet vil eleverne lære, hvad FIA-princippet er, og hvad det kan bruges til.

Formålet med materialet er desuden at sætte fokus på teknologi, nyere technoscience historie og innovative processer – især indenfor kemi og life science. Eleverne vil derfor også lære, at man kan opdage mønstre i videnskabens og teknologiens historie ved at udforske forskellige cases, der handler om opfindelser, opdagelser samt innovative processer.

 

Oversigt over materialet:

Del 1: Kemien bag FIA-metoden

 

Del 2: Historien bag FIA-metoden

FIA-materialet lever op til en række af de faglige mål for henholdsvis kemi og bioteknologi (STX) samt teknologihistorie (HTX).

Kemidelen kan både bruges på STX og HTX. Historiedelen henvender sig især til teknologihistoriefaget på HTX, men den kan også bruges i tværfaglige sammenhænge på STX. De 2 dele af materialet kan både bruges samlet og hver for sig.